SCADA РешенияБързите темпове на индустриализация, както и използването на изкуствен интелект в управлението и контрола на производството, транспорта и складирането на продукти и суровини, налага и съответния клас технологии за свързаност.

Тези технологии имат изисквания за надеждност, работа при екстремни условия и защита, които са в пъти по-големи от нормалните. Това се налага от рисковете, свързани със срив на системите, които контролират критична инфраструктура като атомни централи, газопреносна мрежа, ВиК, електропреносна мрежа.

Обикновено в такива мрежи има микс от SCADA устройства и Ethernet пренос. Тези две технологии трябва да работят безпроблемно съвместно, като и трябва да са добре защитени от кибер атаки, целящи сриване, кражба или манипулиране на трафика.

Ние предлагаме едни от най-добрите решения в света за Industrial Ethernet и SCADA, които са сертифицирани от водещите компании, свързани със сигурността на мрежите.