Консултантски услуги и ИнженерингНие предлагаме консултантски  услуги, свързани с всеки аспект на Вашия бизнес или проект. Планирането и предварителните анализи са ключовият фактор, от който зависи успеха на всяко начинание.

Част от услугите, които предлагаме са:

  • Оценка на пазарната ниша
  • Бюджетна оценка, технически параметри и нужното време за изграждане
  • Финансова оценка на възвръщаемостта на инвестицията RoI
  • Законови норми и нужни лицензи
  • Изготвяне на техническа документация на български и английски език
  • Изготвяне на тръжни процедури
  • Избор на технология и планиране на бъдещо развитие
  • Инженерингови услуги за пилотни проекти и техническа проверка на концепцията/идеята

Екипът ни има повече от 15 години опит в областта на ИТ и Телекомуникациите с успешни проекти във всички вертикали и нива на бизнеса.

Използването на нашия опит ще допринесе за успешната реализация на Вашия проект и избягването на рисковете, свързани с неговото опериране в бъдеще.