КиберсигурностДнес, когато сме свързани през цялото време и всичко е в мрежата, трябва да сме сигурни, че нашият бизнес, лични данни и финанси са добре защитени от кражба или манипулиране. Правилният подход е да защитим по най-добрия възможен начин системите, които смятаме да ползваме, и чак след това да ги свържем с мрежата.

Радесол България предлага пълен набор от решения и услуги в областта на киберсигурността. Заедно с нашите партньори от RAD-Bynet Group ние имаме дългогодишен опит в тази  област, както и достъп до най-новите технологии за защита на вашите данни.

Услуги

  • Пълен експертен анализ на възможните вектори на кибератаки
  • Изготвяне на процедури за действие в случай на атака
  • Внедряване на решение за защита
  • Планиране за следващите години съгласно идеите за развитие
  • Обучение за персонала и постоянно опресняване на знанията за новите заплахи
  • Тестове на изградената защита

Защо киберсигурност?

Доброто ниво на киберсигурност гарантира опазването на нашите данни, финанси и дори живота ни така, че е в първите места по приоритет в съвременния свят, в който физическата и виртуалната реалност са слети.